تداوم اعتراض کارگران کارخانه اخشان

کارگران کارخانه اخشان، تولید کننده قطعات خودرو در استان فارس روز سه نشبه ۱۷ دیماه برای چندمین بار در اعتراض به عدم پرداخت ۷ ماه دستمزد معوقه خود دست به تجمع زدند.