اعتراض به کشتار معترضان در مقابل سفارت رژیم در بلژیک

روز چهارشنبه ۲۷ آذرماه، جمعی از فعالان بلژیکی در اعتراض به کشتار صدها نفر در اعتراض‌های آبان ماه ایران، پیاده‌رو مقابل سفارت ایران در بروکسل را با طرح‌های بدن انسان پر کردند.