اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد تهران

دانشجویان دانشگاه آزاد تهران، روز سه شنبه 17 خرداد ماه با برپایی تجمعی، اعتراض خود را نسبت به عدم تحقق وعده های مسئولین دانشگاه در خصوص رسیدگی به مشکلات دانشجویان، … Read More