اعتراض شماری از معلولان در تهران

جمعی از معلولان ساکن تهران با برپایی یک تجمع مقابل شورای شهر خواستار تخصیص سهمیه‌های استخدامی در شهرداری‌ها شدند.