اعتراض فعالان حقوق حیوانات در اسپانیا

شماری از فعالان حقوق حیوانات روز پنجشنبه ۱۶ تیر ماه در مخالفت با گاو بازی، یکی از سنت‌های دیرینه اسپانیایی ها، در شهر پامپلونای اسپانیا دست به تظاهرات زدند. قرار … Read More