اعتراض مردم نسبت به بی توجهی به وضعیت محیط زیست در عسلویه و کنگان

به گزارش منتشره روز یکشنبه 8 دیماه شماری از اهالی عسلویه و کنگان به طور جداگانه در اعتراض به بی توجهی مقامات به وضعیت محیط زیست و بوی نامطبوع در شهرها دست به تجمع زدند.