اعتراض و تجمع کارگران و دانشجویان پانامایی

دانشجویان و کارگران پانامایی یکشنبه 19 تیرماه، در نزدیکی دانشگاه پاناما  علیه سیاست‌های اقتصادی دولت “لورنتینو کورتیزو” اقدام به تجمع و تظاهرات کردند. این تظاهرات، به عنوان بخشی از اعتصاب … Read More