اعتراض کارکنان بیمارستان پاستور مشهد

روز شنبه ۱۱ تیرماه، کارکنان و پرستاران بیمارستان و زایشگاه پاستور مشهد،‌ در اعتراض به کاهش قابل ملاحظه حقوق‌شان به بهانه مالیات که آن را «غیرقانونی» دانسته، دست به تحصن … Read More