اعتراض کارکنان تعاونی های سهام عدالت

کارکنان تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانهای مختلف کشور روز شنبه ۴ تیرماه  با خواست تامین امنیت شغلی خود اقدام به برگزاری تجمع کردند. این کارکنان مهم‌ترین خواسته‌ی خود را «تعیین تکلیف … Read More