اعتراض کارگران راه آهن کرج

صبح روز دوشنبه شماری از کارگران راه آهن کرج در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زدند.