اعتصاب رانندگان خودروهای استیجاری شهرداری ارومیه

رانندگان خودروهای استیجاری حمل زباله شهرداری ارومیه از صبح روز دوشنبه ۳۰ خردادماه، در اعتراض به پایین بودن حقوق‌شان، اعتصاب خود را شروع کرده و ماشین‌های خود را خوابانده‌اند. این … Read More