اعتصاب رانندگان مینی‌ بوس در بندرعباس

رانندگان مینی‌ بوس شهرستان بندرعباس  روز شنبه ۱۸ تیر ماه، به دلیل تشکیل صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت، دست به تجمع و اعتصاب زدند. رانندگان مینی‌ بوس شهرستان بندرعباس با تجمع … Read More