اعتصاب سراسری کارگران در تونس علیه سیاست‌های ریاضتی

کارگران بخش دولتی تونس روز پنجشنبه ۲۶ خردادماه، به دعوت اتحادیه عمومی کارگری تونس، بزرگترین سازمان سندیکایی این کشور، در اعتراض به سیاست‌های ریاضتی تحمیل شده توسط صندوق بین‌المللی پول … Read More