تداوم اعتصابات سراسری در فرانسه

اعتصاب بخشی از کارمندان دولت فرانسه در حالی وارد ۳۶ امین روز متوالی شده است که اعتصاب کنندگان روز پنج شنبه نهم ژانویه به دعوت سندیکاهای بزرگ این کشور در اعتراض به پروژه اصلاح قانون بازنشستگی کارگران و کارمندان دولت بار دیگر به خیابان آمده‌اند.