تظاهرات اعتراضی نسبت به خشک شدن دریاچه ارومیه

مردم شهرهای ارومیه و نقده عصر شنبه ۲۵ تیرماه، در اعتراض به وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه، به خیابان‌ها آمدند و علیه سیاست‌ها و اقدام‌های مسئولان رژیم که به خشک شدن … Read More

 تجمع اعتراضی پرستاران و کادر سلامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز

پرستاران و کادر سلامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز روز چهارشنبه ۲۲ تیر ماه طی برگزاری تجمعی  در مقابل دانشگاه علوم پزشکی تبریز خواهان مشخص شدن زمان استخدام رسمی خود شدند. … Read More

اعتصاب و تجمع اعتراضی کارورزان علوم پزشکی کاشان

اینترن‌های علوم پزشکی کاشان، روز دوشنبه ۲۰ تیر ماه، در اعتراض به نحوه پرداخت حق الزحمه و وضعیت نا‌به‌سامان معیشتی در محوطه بیمارستان بهشتی این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. … Read More