اعتصاب کارگران شرکت ایران افق دهلران

صبح روز دوشنبه ۶ تیر ماه، کارگران شرکت ایران افق دهلران واقع در استان ایلام به…