استقبال پرشور مردمی از دو فعال آزاد شده فرهنگیان مریوان

روز یکشنبه ۳۰ مرداد ماه، اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان_سنندج و شماری از فعالین کارگری و همچنین عامه مردم در شهر سنندج و مریوان در ورودی این شهرها، از شعبان … Read More

تداوم اعتصاب کارگران شهرداری مریوان

روز یکشنبه 8 دیماه، برای چندمین روز متوالی کارگران شهرداری مریوان در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به اعتصاب زدند.

تداوم اعتصاب کارگران شهرداری مریوان

روز سه شنبه 3 دیماه برای چندمین روز متوالی کارگران شهرداری با برپایی اعتصاب و خودداری از جمع آوری زباله ها در سطح شهر خواستار دریافت کلیه معوقات مزدی خود شدند.