اعتصاب کارگران پالایشگاه آدیش و ستاره فاز ۱۱ کنگان

با گسترش اعتصاب کارگران قراردادی نفت،  روز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه، کارگران پالایشگاه آدیش و ستاره  فاز ۱۱ کنگان، در اعتراض به سطح نازل دستمزدها و رعایت نشدن مقررات کمپین … Read More