اعتصاب کارگران پروژه داربست بند شرکت اکسیر عسلویه

طبق فراخوان قبلی، کارگران پروژه داربست بند شرکت اکسیر در فاز ۱۴ عسلویه، روز جمعه ۳ تیر ماه، در اعتراض به عدم تحقق مطالباتشان به اعتصاب سراسری کارگران داربست بند … Read More