اعتصاب کارگران پروژه‌ای ساخت مخازن اسلام آباد غرب

روز شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه، کارگران پروژه‌ای ساخت مخازن شاغل در پیمانکاری قیطاسی واقع در اسلام‌آباد غرب دست به اعتصاب زدند. کارگران پروژه‌ای نفت خواستار افزایش دستمزد و نوبت‌کاری ۲۰ … Read More

اعتصاب کارگران کارخانه تولید نوتلای جهان

بنا به گزارش منتشره، روز چهارشنبه 15 خردادماه، کارگران کارخانه تولید نوتلای جهان در منطقه نرماندی فرانسه، به منظور افزایش حقوق و دریافت پاداش نقدی دست به اعتضاب زدند. برپایه … Read More