اعتصاب‌ گستردهِ شرکت‌های هواپیمایی در اروپا 

در حالی‌که شرکت‌های هواپیمایی اروپا امیدوار بودند پس از پایان همه‌گیری، دوباره بتوانند با افزایش سفرها به سوددهی برسند با مشکلات دیگری همچون اعتصاب کارمندان و کارگران شرکت‌های خود رو … Read More