محکومیت ده ها نفر به اعدام در یمن

بنا به گزارش منتشره، روز سه شنبه 18 تیرماه، دادگاهی در یمن ۳۰ نفر را به اتهام جاسوسی برای عربستان به اعدام محکوم کرد. بنا...