اعدام سه زندانی در زندان های مختلف رژیم

به گزارش منتشره، طی روزهای اخیر دستکم سه زندانی در زندان های، سنندج، بندرعباس و بروجرد با اتهامات مرتبط با مواد مخدر و قتل اعدام شدند.