اعلام کمبود روغن در کشور از سوی مقامات رژیم

وزیر صنایع و معادن رژیم روز جمعه ۲۳ اردیبهشت ماه، در حالی که مدعی شد کمبود کالا در کشور نداریم همزمان بیان داشت که چند...