افزایش افراد بی‌خانمان در سراسر کشور

به دنبال افزایش بی‌سابقه رهن و اجاره خانه و ناتوانی بخش مهمی از جامعه در تامین مسکن، بسیاری از خانواده‌ها مجبور به اسکان در سکونتگاه‌های غیررسمی شده‌اند. در همین راستا، … Read More