افزایش فشارها بر سینماگران امضاکننده بیانیه «تفنگت را زمین بگذار»

روز سه شنبه ۱۰ خرداد ماه، محمد رسول‌اف در صفحه اینستاگرام خود پیامی منتشر کرده و از فشار گسترده نهادهای امنیتی بر امضاکنندگان بیانیه‌ اعتراضی سینماگران ایرانی خبر داده است. … Read More