افزایش شمار دانشجویان بهایی محروم از تحصیل در ایران

یکی از سازمانهای حقوق بشری، روز شنبه ۲۲ مردادماه، در گزارشی خبر داده است که شمار دانشجویان بهایی که در جریان اعلام نتایج کنکوری سراسری ۱۴۰۱ در ایران به دلیل … Read More