برچسب: افغانستان

حمله انتحاری مرگبار در افغانستان

روز پنج شنبه 20 تیرماه، در جریان وقوع یک حمله انتحاری در شهر ننگرهار افغانستان، در یک مراسم عروسی چندین تن کشته و زخمی شدند....