امضاء حکم استرداد ژولیان آسانژ توسط دولت بریتانیا 

دولت بریتانیا دستور استرداد “ژولیان آسانژ” بنیان‌گذار ویکی‌لیکس را به ایالات متحده صادر کرد تا به اتهامات جاسوسی وی در آن جا رسیدگی شود. پس از اینکه دادگاه بریتانیا در … Read More