انتقال ۵ زندانی جهت اعدام به سلولهای انفرادی زندان رجایی شهر

روز شنبه ۴ تیر، پنج زندانی در زندان رجایی شهر کرج جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌ های انفرادی این زندان منتقل شدند. این شهروندان پیشتر در پرونده هایی جداگانه … Read More