ابراز حمایت سازمان ملل از تلاش های گوترش برای برقراری صلح در اوکراین

شورای امنیت سازمان ملل با صدور یک بیانیه “رئیس” در روز جمعه 16 اردیبهشت ماه، «حمایت عمیق» خود را از تلاش های آنتونیو گوترش دبیرکل...