ایجاد ائتلاف نظامی علیه جمهوری اسلامی

  روز جمعه بیست و یکم تیر ماه دفتر ترزا می نخست وزیر انگلستان از وجود مذاکراتی میان آمریکا و انگلستان در منطقه خلیج خبر...