ایجاد فضای امنیتی و به شدت پلیسی در تهران

با نزدیک شدن به ۵ دیماه روزی که جمعی از مادران و بازماندگان معترضان کشته شده و فعالین مدنی در ۴۰ سال گذشته طی انتشار فراخوانی از مردم آزادیخواه ایران خواسته بودند در این روز برای ادای احترام به کشته شدگان اعتراضات آبانماه تجمع کنند، فضای شهر تهران به شدت میلیتاریزه شده است.