کشته و زخمی شدن سه کارگر در شهرهای مختلف

روز شنبه 30 آذرماه در جریان وقوع چند حادثه کاری جداگانه در شهرهای مهربان سراب ، شیروان و  اهواز دستکم دو کارگر به دلیل نبود امکانانات ایمنی لازم در محل کار جان خود را از دست داده و کارگری دیگر مصدوم شد.