بازداشت آنیشا اسدالهی و کیوان مهتدی از فعالین کارگری

دو فعال کارگری به نامهای کیوان مهتدی و آنیشا اسداللهی روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه توسط نیروهای امنیتی رژیم در تهران بازداشت شدند. اتهام این دو فعال کارگری مشخص نیست. … Read More