بازداشت فعال کارگری رضا شهابی

بنابر خبرهای منتشرشده، روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت “رضا شهابی” از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد توسط مأموران وزارت اطلاعات در منزل شخصی‌اش بازداشت شد. تا زمان تنظیم این … Read More