مسدود کردن جاده‌های پایتخت در پاناما توسط معترضان

روز دوشنبه 27 تیرماه، شهروندان معترض در پاناماسیتی، پایتخت پاناما در آمریکای مرکزی، در اعتراض به افزایش قیمت سوخت، جاده‌ها و اتوبان‌های اصلی را بستند و علیه مقامات دولتی شعار … Read More

تداوم بازداشت معترضان در شهرهای مختلف ایران

به گزارش منتشره، روز شنبه 7 دیماه، دستکم 35 نفر دیگر از معترضان اعتراضات آبانماه، در شهرهای کرمان، ورامین‌، پاکدشت، کازرون، قم و پردیس بازداشت شدند.