بازداشت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در جریان تجمع اعتراضی

شماری از کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، در جریان برپایی تجمع اعتراضی روز چهارشنبه ۱۴ تیرماه، در مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه بازداشت شدند. تا لحظه تنظیم این خبر، از … Read More