بازداشت 3 فعال صنفی معلمان در خوزستان

روز پنج شنبه 22 اردیبهشت ماه، پیروز نامی دبیر کل کانون صنفی معلمان خوزستان، علی کروشات عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان خوزستان و حسام...