تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی اهواز

شماری از بازنشستگان تأمین اجتماعی اهواز، روز پنجشنبه ۲۱ تیرماه، مقابل استانداری این شهر تجمع کرده و سپس اقدام به راهپیمایی کردند. بازنشستگان تأمین اجتماعی در اعتراض به عدم افزایش … Read More