تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در اردبیل

گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی در اردبیل، روز چهارشنبه ۱۲مرداد ماه، مقابل ساختمان این سازمان تجمع اعتراضی برگزار کردند. بازنشستگان تامین اجتماعی در ادامه سلسله اعتراض‌های خیابانی خود به شرایط … Read More