اعتراضات سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی

  بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در سراسر ایرانروز یک‌شنبه یکم خردادماه، در اعتراض به مستمری پایین و شرایط نامساعد معیشتی تجمعات گسترده اعتراضی برگزار کردند. بازنشستگان در تهران مقابل ساختمان … Read More