انتقال زندانیان سیاسی محبوس در فشافویه به زندان اوین

برای دومین بار طی یک هفته گذشته، روز یکشنبه هفته جاری گروهی از زندانیان سیاسی این بار از زندان تهران بزرگ (فشافویه) بدون اطلاع قبلی به زندان اوین منتقل شدند. … Read More

بازگرداندن آتنا دائمی به بند زنان زندان اوین

“آتنا دائمی” فعال مدنی محبوس روز چهارشنبه ۱۸ دی ماه پس از ۱۵ روز از بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین به بند زنان زندان اوین بازگردانده شد.