به یاد 31 مین سالگرد حمله شیمیایی رژیم عراق به مقرات مركزی كومه له

چهارشنبه – ۲۵ اردیبهشت – ۱۳۹۸ , 15 – 05 – 2019 عصر روز 25 اردیبهشت…