پیروز باد صف متحد کارگران و معلمان ایران

سخنی به مناسبت روز معلم امروز دوشنبه ۱۲ اردیبهشت روز معلم در ایران است. از نظر معلمانِ مبارز، مناسبت روز معلم روز جانباختن ابوالحسن خانعلی، معلم ۲۹ سالهِ دروس فلسفه … Read More