بازداشت ۵۴ نفر در پی حمله به سفارت بحرین

  بنا به گزارش منتشره، روز پنج شنبه 6 تیرماه، جمعی از مردم عراق در اعتراض به به برگزاری کنفرانس اقتصادی فلسطین در بحرین وارد...