تجمع اهالی روستای شیخ تقه قروه

برپایه گزارش دریافتی جمعی از ساکنان روستای شیخ تقه از توابع شهرستان قروه‌ واقع در استان کردستان  در اعتراض به تغییر کاربریِ زمین‌های کشاورزی برای ایجاد کارخانه دست به تجمع … Read More