برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در فنلاند 

برپایه گزارش کمتیه خارج از کشور حزب کمونیست ایران واحد فنلاند؛ روز یکشنبه 11 اردیبهشت ماه برابر با اول ماه مه، مراسم روز جهانی کارگر...