راهپیمایی کارگران شرکت تولی پرس قزوین

کارگران شرکت تولی پرس روز سه شنبه ۱۱ مرداد ماه در اعتراض به پرداخت دستمزدهای معوقه خود  در مقابل استانداری قزوین تجمع کرده و در خیابان‌های این شهر راهپیمایی کردند. … Read More

راهپیمایی اعتراضی کشاورزان زرین شهر اصفهان

کشاورزان زرین شهر اصفهان روز پنجشنبه ۱۹ خرداد ماه در اعتراض به بستن زاینده رود و قطع حقابه کشاورزی، دست به راهپیمایی زدند. کشاورزان معترض می‌گویند این رود تنها منبع … Read More

برگزاری راهپیمایی نه به جنگ با ایران در آمریکا

به گزارش منتشره، روز پنجشنبه ۱۹ دیماه، هزارن نفر از شهروندان آمریکایی در واشنگتن و دیگر شهرها اقدام به راهیپمایی موسوم به “نه به جنگ با ایران” نمودند.