برگزاری رفراندوم تغییر قانون اساسی در قزاقستان

در رفراندوم تغییر قانون اساسی قزاقستان که روز یک شنبه 15 خرداد ماه برگزار شد، ۷۷ درصد به این تغییرات رای مثبت دادند. کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان روز دوشنبه اعلام … Read More